Ansvarsbegränsning

Jesper Linden Consulting är beroende av din framgång men kan inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vi förmedlar bara information och support om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet. Mottagaren och användaren av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla aspekter, så väl ekonomiska som legala.
Å andra sidan är Jesper Linden Consulting beroende av din framgång och vill självklart inte med avsikt missleda någon.

För ordningens skull har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Ansvarsbegränsning

Informationen i denna webbplats är för allmän information endast. Informationen tillhandahålls av Jesper Linden Consulting och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats .

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Jesper Linden Consulting. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts inom dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt. Men Jesper Linden Consulting kan inte ansvara för, och kommer inte att hållas ansvarig för, den webbplats som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.