Stort tack för din hjälp!

  • Gradera från 1 till 4 vilket område som är viktigast för dig just nu.

    OBS! Du får bara använda varje grad en (1) gång. D.v.s har du satt en 3:a på första frågan är graden 3 förbrukad.

Har du några andra tankar eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till mig.